Sauesanking

Tidligere sauesanking gir færre skader

Nesten halvparten av skadene jerven gjør på sau blir påvist fra 1. september og ut året. Tidligere sauesanking i områder hvor jerven har prioritet er et av tiltakene som sannsynligvis kan redusere tapene betydelig.

Statistikken viser at mer enn åtte av ti skader forårsaket av jerv blir påvist fra 1. august og ut året, og nesten halvparten skjer etter 1. september. Å ta for seg jerveskadene blir ekstra interessant fordi jerven er den av de fredede rovviltartene som gjør mest skade på sau og lam. I fjor ble hele 37 prosent av erstattede sauer og lam erstattet som følge av jerveskader.

Jerven spiser både åtsler og dreper byttet selv. Samtidig ligger det i atferden at den hamstrer, og utover høsten gjemmer jerven mat på ulike steder for å kunne bruke i løpet av vinteren. Dette er nok hovedårsaken til at vi ser en betydelig økning i jerveskader på høsten.

Det kan også tenkes at en større andel av døde sauer og lam blir funnet igjen på høsten, fordi mye folk er involvert i sanking og at det er jegere ute i terrenget.