Magasinet Rovdyrviten

Rovdyrviten er et tidsskrift som utgis med støtte fra Miljødirektoratet og skal være et objektivt, balansert kunnskapsmagasin med fokus på de 4 store rovdyra, bjørn, ulv, jerv og gaupe, deres biologi, forskning, konflikter og forvaltning. Tidsskriftet er et samarbeidsprosjekt mellom de autoriserte rovdyrsentrene i Norge, og distribueres primært gjennom disse. Det skal produseres et årlig nummer. Tidsskriftet sendes også ut til skoler og organisasjoner.