_DSC3916

Bymarkajerven Jervtrud

Jervetispa skulle avlives ved hiuttak i Hedmark, men slapp unna og flyttet mange mil til Bymarka ved Trondheim. Blant turgåere og hytter etablerte hun her et uvanlig lite revir, og lever blant annet på vafler fra ei av turisthyttene i området. Nå nærmer hun seg eldste kjente alder for jerv i Norge!

I Spekedalen i Hedmark, cirka 15 mil sør for Trondheim, skulle ei jervetispe og hennes tre valper avlives av forvaltningen ved hiuttak våren 2001 for å forebygge skader på sau i området. De tre valpene ble avlivet, men det lyktes ikke å finne tispa. Tre år senere er fellingsleder Lars Gangås i Statens naturoppsyn (SNO) med på et tilsvarende uttak i nøyaktig det samme hiet. Nå blir både tispe og to unger avlivet, og Gangås føler seg sikker på at dette er den samme jerven som unnslapp i 2001.

I 2002 oppdager Arnfinn Aune, driveren av det tradisjonsrike serveringsstedet Grønlia i Bymarka, underlige spor i snøen. Han tar bilder av sporene og det blir fastslått at det er spor fra jerv. I Bymarka! I de første årene aner ingen noe om forhistorien til jerven og alle regner med at det dreier seg om en streifende hannjerv. Den forblir et eksotisk innslag i byens dyreliv som bare et fåtall naturinteresserte vet om.

Det ble jevnlig funnet spor og gjort observasjoner av jerv i Bymarka, og våren 2005 ble det samlet inn skitprøver fra jerv som ble sendt inn for DNA-analyse. Til alles store overraskelse viste analysesvarene at ekskrementene kom fra tispa som unnslapp hiuttaket i Spekedalen fire år tidligere!

I årene som gikk ble det stadig gjort observasjoner, og høsten 2011 skapte et viltkameraopptak av en jerv i Bymarka påny stor oppmerksomhet rundt jerven i det storbynære turområdet. Ekskrementer ble funnet og sendt inn til Rovdata for DNA-analyse, og Rovdata kunne bekrefte at den samme tispa fortsatt hadde tilhold i området.

Uvanlig tilfelle
Dette er en spesiell historie av flere årsaker. For det første er det ikke vanlig at ei voksen jervetispe som har etablert seg i et område, skifter til et nytt leveområde, som her. For det andre er det ikke vanlig at en jerv velger å slå seg ned i et område med så mye menneskelig aktivitet som i Bymarka i Trondheim, og i et område hvor det ikke er kjent at det lever andre jerver. Bymarka i Trondheim er et lite område for en jerv. Voksne tisper har vanligvis leveområder på flere hundre kvadratkilometer, mens Bymarka kun utgjør cirka 80 kvadratkilometer.

Mye er merkelig med jervetispa i Bymarka. Det er ikke kjente tap av verken sau eller lam til jerv i området. Jervetispa er også kjent som vaffeljerven. Ved Elgsethytta legger de ut vafler og sveler som jerven jevnlig forsyner seg av.

Bymarkajerven kan være rekordgammel
I tillegg har jervetispa en høy alder. En DNA-analyse av hår, som ble samlet inn våren 2014, viser at jervetispa fortsatt er i Bymarka i Trondheim. Den må nå være minst 16 år gammel, siden jervetisper ikke får valper før de er minst to år gamle. Den eldste viltlevende jerven som overvåkningen kjenner til ble 17 år gammel, og Jervtrud kan nå være i nærheten av denne alderen.

Normalt er fødselsår til jerv ikke kjent og nøyaktig alder kan kun slås fast ved å undersøke og lese årringer i hjørnetennene til døde jerver. Men det er på ingen måte sikkert at denne tispa vil bli funnet når den en gang dør. Nøyaktig alder vil man derfor sannsynligvis aldri få. Tispa synes å være i god kondisjon på bilder og film som er tatt av henne, så det ser ut til at hun greier seg godt i området, selv om det er uvanlig leveområde for jerv.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *